Veel gestelde vragen

Mag mijn kind rijstwafels eten?
Let bij kinderen op de hoeveelheid rijst(producten) die worden geconsumeerd, omdat veel glutenvrije dieetproducten zoals brood of koekjes van rijstmeel zijn gemaakt. Het voedingscentrum adviseert om niet dagelijks rijst of rijstproducten aan kinderen te geven in verband met de hoeveelheid arseen in rijst(2).

Coeliakie in de familie van een gezonde baby
Komt coeliakie voor bij eerstegraads verwanten (moeder, vader, broer, zus) van een gezonde pasgeboren baby, dan wordt bij voorkeur geadviseerd om de eerste zes maanden borstvoeding geven. Indien dit niet mogelijk is, is zuigelingenvoeding een goed alternatief. Zowel borstvoeding als hypoallergene voeding helpt niet ter voorkoming van coeliakie. Het advies is om in de leeftijd van 4 tot 6 maanden, als kind en ouders er aan toe zijn, bijvoeding te introduceren. Het gaat om oefenhapjes groente en fruit (dus enkele lepeltjes). Deze bijvoeding is nog geen vervanging van de melkvoeding en is o.a. bedoeld om te leren eten van een lepeltje en kennis te maken met nieuwe smaken. Vanaf de leeftijd van 4 maanden, na het introduceren van groente en fruit, kan er gestart worden met gluten in kleine hoeveelheden. De bijvoeding zal geleidelijk de melkvoeding vervangen (1). Aangeraden wordt gluten in ieder geval voor de leeftijd van 1 jaar te introduceren. Dit geldt voor alle kinderen. Latere introductie kan de start van coeliakie vertragen, maar niet de kans op het krijgen van coeliakie.

Hoe wordt de diagnose glutensensitiviteit (NCGS) gesteld?

Regelmatig krijgt DINC de vraag: hoe wordt de diagnose glutensensitiviteit (Non Celiac Gluten Sensitivity) gesteld?
Op deze vraag is nog geen eensluidend antwoord. Het is belangrijk dat coeliakie en tarwe-allergie wordt uitgesloten, maar het uitsluiten van tarwe-allergie is lastig omdat de IgE waarden weinig betrouwbaar blijken. De diagnose glutensensitiviteit is op dit moment nog volop in onderzoek. Het is nog niet zeker of de klachten wel door gluten wordt veroorzaakt. Mogelijk zijn andere stofjes in granen verantwoordelijk voor de darmklachten zoals ATI’s (alpha-amylase-trypsineremmer) of FODMaP’s (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols). In de praktijk wordt na uitsluiten van coeliakie en tarwe-allergie de diagnose glutensensitiviteit gesteld door middel van eliminatie en provocatie. Uit diverse artikelen over glutensensitiviteit is te concluderen dat er nog geen gevalideerde diagnostische markers zijn voor de klinische praktijk.

Meer informatie over glutensensitiviteit:

Bronvermelding:

  1. A.K. Akobeng & A.G. Thomas; Systematic review: tolerable amount of gluten for people with coeliac disease; Aliment Pharmacol Ther2008; 27, 1004-1052
  2. Voedingscentrum (2017). Kan ik veilig rijst en rijstwafels aan mijn kind geven? Geraadpleegd op 8 februari 2017, van: http://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/kinderen-en-jongeren/kan-ik-veilig-rijst-en-rijstwafels-aan-mijn-kind-geven.aspx