Merkartikelenlijsten

GLUTENVRIJE MERKARTIKELENLIJST 
Uitgave Voedingscentrum, Den Haag: Sinds 2017 wordt de merkartikelenlijst niet meer uitgegeven.

LIVAAD
www.livaad.nl en Glutenvrij scanner (app)

Beschrijving
De website www.livaad.nl is een particulier initiatief. Op de website staan producten van diverse winkels, veelal ‘eigen merk’ producten. Er zijn geen ‘glutenvrije dieetproducten’ opgenomen. De gegevens zijn maximaal een jaar oud.
De productinformatie wordt verkregen via de ingrediëntendeclaratie en soms van de producenten via e-mail, telefoon of via websites van de producten. Per product staat aangegeven of het product tarwezetmeel bevat. Hierbij wordt een adviseringcode gebruikt, die loopt van ‘coeliakiepatiënten die tarwezetmeel verdragen’ tot ‘coeliakiepatiënten die geen tarwezetmeel verdragen’. Dit advies is gebaseerd op de ‘Aanvullende informatie besmettingsgevaar‘ die per product gegeven wordt en loopt van ‘geen besmetting’ tot ‘informatie van producent is onbetrouwbaar’.

Enkele kritische kanttekeningen van DINC:

  1. De deskundigheid en zorgvuldigheid van de producent spelen een rol bij de beoordeling en het indelen van het product in glutenbevattend of glutenvrij.
  2. Voedingsmiddelen, niet speciaal voor het glutenvrije dieet gemaakt, bevatten grondstoffen uit de gewone voedingsmiddelenindustrie. Deze grondstoffen en het eindproduct worden niet gecontroleerd op glutengehalte.
  3. Tijdens het productieproces kan contaminatie optreden; dit hoeft niet vermeld te worden.Het inschatten van het risico op besmetting met gluten vraagt vakkennis uit de voedingsmiddelentechnologie en het productieproces van de betreffende producten.
  4. Het indelen op basis van ‘coeliakiepatiënten die wel of geen tarwezetmeel verdragen’ kent geen wetenschappelijke basis en is met betrekking tot dunne darmschade onduidelijk.

Het is belangrijk dat de diëtist het verschil in risico op besmetting met gluten bij de verschillende producten kan uitleggen en het gebruik van deze website kan toelichten.