Jodium.

Van de vernieuwde NEVO, Nederlands Voedingsstoffenbestand, zijn in juli 2011 zowel de online- als de gedrukte versie beschikbaar gesteld. De vorige uitgave van de gedrukte tabel dateerde uit 2006.

Van een paar micro-nutriënten is bekend, dat ze in het glutenvrije dieet extra aandacht behoeven. Zie onze website en de Artsenwijzer. Jodium is één van deze micro-nutriënten.
Relevante jodiumbronnen zijn brood en broodjes vanwege het daarin (vaak) gebruikte bakkerszout. Dit zout bevat 55 mg jodium per kg. Dit is ruim twee keer zoveel als gejodeerd zout bevat: 21 mg/kg. Gewoon keukenzout, bv. in koek en gebak of snacks, bevat nagenoeg geen jodium. Daarbij wordt aan brood toegevoegde zout (en het extra jodium) geheel genuttigd in tegenstelling tot het zout en eventueel jodium dat aan kookvocht is toegevoegd. Deze worden gedeeltelijk afgegoten.

Het vervangen van brood en broodjes door glutenvrije alternatieven kan gaan betekenen dat de jodiuminname van uw patiënt flink daalt. Het aandeel van brood(jes) in de nieuwe voeding kan lager geworden zijn en niet alle glutenvrije broodproducten bevatten vanzelfsprekend bakkers- of anderszins jodiumhoudend zout.

In de nieuwe NEVO vindt u nu ook jodiumgehaltes vermeld. Gaat u een glutenvrije voedingsanamnese berekenen, maak dan voortaan gebruik van de nieuwste database.
De NEVO-online versie kunt u vinden op www.rivm.nl/nevo/nieuws, de gedrukte NEVO-tabel is te bestellen via het Voedingscentrum. In beide vindt u enige toelichting op de vermelde jodiumwaarden.